Clasificarea prafului

https://slim-ecoligocal.eu/ro/

În biroul în care existã prafuri, lichide, gaze sau aburi inflamabile și nu existã zone desemnate care ar putea fi amenințate de explozie, ar trebui sã se pregãteascã fãrã întârziere un document cuprinzãtor numit o evaluare a riscului de explozie.Trebuie avut în vedere faptul cã datoria angajatorului este de a identifica zone potențial explozive.

Mai mult decât atât, problema punctul 37. § 1. Evacuați ministrului de interne și de îngrijire din 7 iunie 2010. În caz de protecție împotriva incendiilor a clãdirilor, alte clãdiri și terenuri (Dz.U.10.109.719, atât în clãdiri, și, de asemenea, atunci când zone, în cazul în care acestea sunt fabricate, depozitate, sau depozitate materiale inflamabile ei înșiși în cazul în care acestea pot znajdywaæ amestecuri care ar putea provoca o explozie, pregãtirea evaluarea riscului de explozie din jur.În evaluarea actualã, este absolut necesar sã se indice camerele în pericol de explozie. În apartamente și în spații exterioare, trebuie indicate zonele de explozie corespunzãtoare. Ar trebui pregãtitã documentația graficã care sã conținã clasificarea și factorii care pot provoca o explozie.

Evaluarea pericolului de explozie ar trebui sã fie asumatã în conformitate cu standardele europene aplicabile, dintre care ar trebui menționate printre altele:• PN-EN 1127-1: 2011 "Atmosfere explozive. Prevenirea exploziilor și protecția împotriva exploziilor.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Atmosfere explozive - Clasificarea spațiului - Atmosfere explozive gazoase.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Atmosfere explozive.Clasificarea spațiului. Atmosfere care conțin praf combustibil,• Standardul tehnic ST-IIG-0401: 2010 "Rețele de gaze. Zonelor explozive de opinie și selectați.• PN-EN 6079-10-14 "Atmosfere explozive - Proiectarea, selectarea și asamblarea instalațiilor electrice"• PN-EN 60079-20-1 "Atmosfere explozive - Proprietãți materiale privind clasificarea alcoolilor și a vaporilor - Metode experimentale și date tabulare"• PN-EN 50272-3: 2007 "Cerințe pentru încredere și adãugarea de baterii secundare..